impuls 1

Digitalització del centre

Digitalització del centre

Impulsem la transformació digital del procés
d’ensenyament-aprenentatge.

Impulsem la transformació digital del procés
d’ensenyament-aprenentatge.

Us acompanyem en el procés d’anàlisi del model tecnològic que millor s’adeqüi als vostres centres oferint assessoria i formació per al diagnòstic, la planificació i la implementació a les escoles. Els 4 pilars del nostre projecte de digitalització són:

Assessoria tecnològica.

N
Connectivitat
N
Infraestructura
N

Dispositius

N

Seguretat i control

Formació

N

Capacitació docent

N

Capacitació didàctica digital

Contingut curricular

N

Llibre digital

N

Quadern digital

N

Biblioteca digital

N

Recursos

Entorns d’aprenentatge:

Logo-Edebe-ON+_V2

logo-adimat-matematicas-inteligencia-artificial

Posem la nostra tecnologia i els nostres continguts digitals al servei del vostre projecte educatiu

L’editorial edebé, en el seu compromís d’estar a l’avantguarda educativa i acompanyant a tota la comunitat educativa, aporta una proposta de valor que contribueix a millorar els processos educatius dels centres, des d’una perspectiva tecnològica.
Entenem la tecnologia com una eina que ha de contribuir a la millora de la qualitat educativa, facilitant, catalitzant i optimitzant processos d’innovació, i oferint un ventall ampli de possibilitats per a atendre la diversitat, innovar i oferir a l’alumnat eines d’empoderament.

El nostre model se sustenta en una manera d’entendre l’educació i els seus processos. Entenem els nostres nens i joves com a éssers integrals, globals i únics, i assumim la tasca educativa com aquella que pretén acompanyar els nostres alumnes en la seva conformació com a persones autònomes, responsables, ètiques i transcendents.

El nostre model se sustenta en una manera d’entendre l’educació i els seus processos. Entenem els nostres nens i joves com a éssers integrals, globals i únics, i assumim la tasca educativa com aquella que pretén acompanyar els nostres alumnes en la seva conformació com a persones autònomes, responsables, ètiques i transcendents.